Umowa o warunkach odpłatności za studia oraz załącznik nr 1 do umowy